KĐT Picenza Thái Nguyên

Tổng quan Dự án KĐT Picenza Thái Nguyên

  • Chủ đầu tư: ng ty CP Đầu tư PICENZA VIỆT NAM
  • Diện tích quy hoạch dự án Khu đô thị Picenza Plaza Thái Nguyên : 80ha
  • Tổng vốn đầu tư : 1920 tỷ
  • Diện tích Đất TMDV, ng cộng: 11.684 m2
  • Diện tích Đất cây xanh, TDTT: 9.339 m2
  • Diện tích Đất giao thông: 44.056 m2
  • Thời gian: 2015-2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one